JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

Architecture

งานออกแบบบ้านและอาคาร

จุดเริ่มต้นของ บ้าน ควรเริ่มต้นตั้งแต่ การออกแบบ การออกแบบที่ดีช่วยให้บ้านเกิดความสมบูรณ์ ลงตัว ในเรื่องของ งบประมาณ ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีเอกลักษณ์ในแบบที่คุณต้องการแสดงความเป็นตัวตนของคุณผ่านงานสถาปัตยกรรม และยังช่วยสามารถแก้ปัญหาต่างๆ

tonnam architecture desing and construction project
 

Landscape

รับจัดสวนและออกแบบภูมิทัศน์

งานออกแบบภูมิทัศน์และรับจัดสวน (Landscape design) คือ งานออกแบบภายนอก ได้แก่ งานก่อสร้าง (Hardscape) และงานต้นไม้ (Softscape) การออกแบบที่ดี จะช่วยให้งานสวนออกมาสวยงามอยูได้จริง คงทน เข้ากับสไตล์บ้าน มีเอกลักษณ์เป็นของคุณเอง ช่วยให้บ้านสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และ สามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบให้ลงตัวกับงบประมาณที่คุณมีได้ง่าย

 

Constructions

รับเหมาก่อสร้างบ้านและอาคาร

เนื่องจากเราเป็นผู้ออกแบบ งานก่อสร้างของเราเน้นในเรื่องการสร้างงาน ที่มีคุณภาพและสวยงาม ให้ได้ตามมาตรฐาน คุมงานเอง มีช่างเป็นของเราเอง และมีผู้รับเหมาที่มีความเป็นมืออาชีพและถนัดงานเฉพาะด้านในส่วนต่างๆ

constructions content
 

Landscape Contractor

รับจัดสวน สระว่ายน้ำ บ่อปลา น้ำตก น้ำพุ และระบบสปริงค์เกอร์

รับจัดสวน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ บ่อปลา ระเบียงไม้ น้ำตก น้ำพุ งานระบบสปริงค์เกอร์ ระบบไฟภายนอกอาคาร หลังคาโพลีคาร์โบเนต ระแนงไม้ งานรั้ว งานก่อสร้างในงานจัดสวนต้องเลือกใช้วัสดุที่ทนทานมากกว่างานภายในบ้าน เนื่องจากงานภายนอกต้องเจอทั้งแดดและฝนโดยตรงอีกทั้งปัญหาเรื่องปลวกในงานไม้ ฉะนั้นวัสดุทีใช้ต้องได้มาตรฐานเพื่อความคงทน และสวยงามในระยะเวลาที่ยาวนาน

gardening content
 

Hardscape

งานก่อสร้างและงานจัดสวน

จากภาพมีงานบ่อปลาส่วนระบบกรองอยู่ใต้ระเบียงไม้ ระเบียงไม้ หลังคาโพลีคาร์โบเนต งานก่อสร้างอื่นเป็นองค์ประกอบของงานจัดสวน รับประกันงานก่อสร้างเป็นระยะเวลา 1 ปี

hardscape gardening
 

Softscape

จัดสวน ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน

งานต้นไม้เราเลือกเฉพาะต้นไม้ทีรูปทรงสวยงาม เลือกตามความชอบของคุณ เข้ากับบ้าน และงบประมาณที่คุณต้องการ ต้นไม้ที่ใช้จะต้องมีรากเดินสมบูรณ์เท่านั้น มีการรับประกันต้นไม้ใหญ่เป็นระยะเวลานาน 1 ปี

softscape wide content softscape wide content
 
tree4100
   

Copyright สงวนลิขสิทธิ์ภาพ

ภาพถ่าย ทุกภาพที่นำ มาลงอยู่ใน Web Site นี้เป็นผลงานของ บริษัท ต้นน้ำแลนด์สเคป แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ภาพถ่ายทั้งหมดถ่ายจากสถานที่จริง โดยมิได้นำผลงานของผู้อื่น จากนิตยสาร หรือ Web Site ใดๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ภาพทุกภาพ ที่ลงใน Web Site นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท ต้นน้ำ แลนด์สเคป แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ หรือนำไปแอบอ้างหาผลประโยชน์เข้าตน โดยมิได้รับอนุญาติ หากฝ่าฝืนเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด